15 اسفند آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی

به گزارش مجله فضای وب، دبیر علمی جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی اظهار داشت آخرین مهلت ارسال ایده به این جشنواره تا 15 اسفندماه خواهد بود.

15 اسفند آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی

به گزارش مجله فضای وب، امید خیری با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت دانشجویان در موضوع توسعه آموزش پزشکی، گفت: دلیل اصلی تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی حضور دانشجو در امر آموزش و درگیر کردن آنها در این حیطه بود. این خلاء حس می شد که هیچ نهاد دانشجویی در این حیطه فعال نبود در حالی که دانشجویان از ذینفعان سیستم آموزش پزشکی هستند. از سوی دیگر جامعه ذینفع اصلی آموزش پزشکی است و وظیفه دانشجویان است که ضمن استفاده از این سیستم به بهبود آن نیز بپردازند.

دبیر علمی جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی با اشاره به اینکه اساسنامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی در مهرماه امسال به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد، گفت: پس از ابلاغ این آئین نامه به دنبال این امر بودیم که هر چه سریع تر به ساختار مورد نظرمان در دانشگاه ها برسیم و کمیته ها استقرار پیدا نمایند. از طرفی در پی این بودیم که چگونه می توانیم دانشجویان سراسر کشور را به نوعی در یک برنامه اجرایی که خودمان راهبری آن را به عهده داریم، در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی درگیر کنیم. با صحبت ها و مشورت هایی که با اعضای کمیته و اساتید انجام دادیم و با پیروی از الگوهای استانداردی که در سطح بین المللی برای دانشجویان در این حوزه تعریف شده بود به این رسیدیم که همزمان با همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، یک جشنواره نیز برگزار کنیم.

خیری در ادامه اضافه نمود: هدفمان این بود که در این جشنواره دانشجویان به ارائه ایده های نوآورانه خود در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی بپردازند. در این جشنواره تاکید ما بر این است که دانشجو صرفاً به ارائه ایده خام نپردازد و خود را درگیر این حوزه کند و ایده آموزشی خود را در قالب یک نقشه راه کامل ترسیم کند.

دبیر علمی جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه ایده ها باید کامل و جامع و بر اساس استانداردهای معینی ارائه شوند، خاطر نشان کرد: باید معین گردد که چه احتیاج آموزشی ای باعث به وجود آمدن این ایده شده است. همچنین دانشجو باید این احتیاج آموزشی را در ایران و خارج از کشور مرور و بیان کند که برای رفع شدن این احتیاج چه فعالیت هایی تا کنون انجام شده است. در ادامه امکانات و منابع انسانی مورد احتیاج برای اجرا شدن ایده نیز با زمانبندی معین باید ذکر گردد. می خواهیم دانشجو از این هم جلوتر برود و تمام منابع انسانی و امکاناتی که برای اجرا شدن ایده مورد احتیاج است، با زمان بندی معین و ابزارهای ارزیابی پیروزیت ایده را هم ترسیم کند.

هدف این جشنواره و در سطح کلان تر هدف کمیته ها این است که دانشجویانی داشته باشیم که ضمن دغدغه مندی نسبت به مسائل آموزشی نسبت به حل مسائل مبتنی بر شواهد نیز دغدغه مند باشند.

وی همچنین اضافه نمود: در حوزه توسعه آموزش دانشجویان را به سه تیپ مختلف تقسیم می کنیم؛ یک سری از دانشجویان صرفاً فراگیر هستند و احساس مسئولیتی نسبت به سیستم آموزشی ندارند که بخواهند فیدبک بدهند؛ بخشی از دانشجویان هم صرفاً فیدبک می دهند و مشکل را مطرح می نمایند اما راهکاری ارائه نمی دهند. ما به دنبال این هستیم که دانشجویان را به سمتی ببریم که در پی رفع کردن مشکل باشند و در عین مطرح کردن مشکل، راهکار آن را نیز در قالب یک ایده عملیاتی با نقشه راه ارائه دهند.

خیری درباره هدف از راه اندازی جشنواره گفت: هدف این جشنواره و در سطح کلان تر هدف کمیته ها این است که دانشجویانی داشته باشیم که ضمن دغدغه مندی نسبت به مسائل آموزشی نسبت به حل مسائل مبتنی بر شواهد نیز دغدغه مند باشند.

مهلت ارسال ایده به جشنواره تا 15 اسفند ماه است

دبیر علمی جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی درباره روند اجرایی این جشنواره نیز شرحاتی ارائه داد و خاطر نشان کرد: وقتی اسم کنگره و سمینار می آید یک غالب کلی در ذهن دانشجویان شکل می گیرد که سیستم استاندارد علمی مشتمل بر متد و نتیجه گیری است. اما در این جشنواره ما به دنبال این بودیم که علاوه بر اینکه محتوا را از دانشجویان دریافت می کنیم، آموزشی هم به آنها ارائه داده باشیم و نقشه راه را معین نموده باشیم که بدانند از آنها چه می خواهیم. از این رو مطالعاتی انجام شد و با بهره مندی از نظر اساتید و در نظر دریافت استانداردهای بین المللی، فرمتی را طراحی کردیم و از طریق سایت جشنواره در اختیار دانشجویان قرار دادیم تا بر اساس این فرمت ایده های خود را طراحی نمایند.

این دانشجوی فعال همچنین شرح داد: در این جشنواره مرکز ملی تحقیقات راهبردی علوم پزشکی نصر هم به عنوان برگزار نماینده در کنار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی همکاری می نماید. به علاوه اینکه شبکه جهانی یوسرن و کارگروه آی کرییت که در بدنه یوسرن است به عنوان حامی همکاری دارند. تبلیغات و اطلاع رسانی جشنواره شروع شده و سایت آماده دریافت طرح های دانشجویان است. برنامه ما این است که به منظور توانمندسازی دانشجویان اطلاعات و محتواهای مفید و مرتبط را در قالب کارگاه های آموزشی که برگزار می کنیم در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

خیری با یادآوری این که مهلت ارسال ایده به جشنواره تا 15 اسفند ماه است، بیان داشت: بعد از اینکه داوری مقدماتی ایده ها انجام شد، ارائه در حضور داوران که از اساتید حوزه آموزش علوم پزشکی هستند و پرسش و پاسخ انجام خواهد شد.

وی در شرح شاخص های ارزیابی ایده ها گفت: از شاخص های کلی در مورد ارزیابی ایده ها یکی این است که دانشجو تا چه میزان در تبیین احتیاج آموزشی پیروز بوده و مساله را به چه صورت شرح داده و به بیان ضرورت پرداخته است. مورد مهم بعدی متدولوژی که مطرح شده چیست؟ ما در فرمتی که ارائه داده ایم پارامترهای بسیاری را لحاظ نموده ایم و در آن به زمانبندی، منابع، ابزارهای ارزیابی و پارامترهای ارزیابی و شفافیت متدولوژی اشاره نموده ایم.

یک ایده باید به فرآیند آموزشی تبدیل و نتایجش به بحث گذاشته گردد

یک ایده نوآورانه آموزشی در حوزه علوم پزشکی باید قابلیت برون سپاری در مراکز دیگر و امکان تکرار پذیری با منابع و امکانات مختلف داشته باشد. به علاوه اینکه این مساله در ایده ها مورد آنالیز قرار می گیرد که احتیاج آموزشی که از طریق این ایده رفع می گردد نهایتاً چه تأثیری در سیستم ارائه خدمات سلامت می گذارد.

دبیر علمی جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی با اشاره به اهمیت خلاقیت و نوآوری در طرح ایده ها گفت: نوآوری اهمیت زیادی دارد از این منظر که آیا در ایده مطرح شده به یک خلاء پرداخته که تا به حال کسی به آن توجه ننموده است و می تواند تغییر بزرگی ایجاد کند و نهایتاً اینکه ایده ای که مطرح شده چقدر توانایی تکرار پذیری دارد. یک ایده نوآورانه آموزشی در حوزه علوم پزشکی باید قابلیت برون سپاری در مراکز دیگر و امکان تکرار پذیری با منابع و امکانات مختلف داشته باشد. به علاوه اینکه این مساله در ایده ها مورد آنالیز قرار می گیرد که احتیاج آموزشی که از طریق این ایده رفع می گردد نهایتاً چه تأثیری در سیستم ارائه خدمات سلامت می گذارد و این تأثیر به چه شکل خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است یک دانشجو به نقصی در سیستم آموزشی بپردازد که بعداً بر اساس سیاست های بالادستی نظام سلامت ما، اگر این آموزش به پزشکان عمومی ارائه گردد بر نظام ارجاع تأثیر مثبت می گذارد و بار اقتصادی زیادی را کاهش می دهد.

خیری در ادامه درباره دستاوردهای جشنواره شرح داد: خروجی جشنواره قرار نیست فقط به طرح تعدادی ایده ختم گردد بلکه به دنبال این هستیم ایده ها را تبدیل به فرآیند آموزش علوم پزشکی کنیم. انتظار داریم وقتی ایده ای در جشنواره مورد انتقاد قرار می گیرد و در پروسه داوری نقص های آن رفع می گردد، در دانشگاه مربوطه با حمایت هایی که صورت می گیرد، به صورت پایلوت به یک فرآیند آموزشی تبدیل گردد و نتایج آن در جشنواره مطهری مطرح گردد. یک ایده باید به فرآیند آموزشی تبدیل و نتایجش به بحث گذاشته گردد.

به گزارش مفدا، دبیر علمی جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی در سرانجام با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت دانشجویان در موضوع توسعه آموزش پزشکی، گفت: دلیل اصلی تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی حضور دانشجو در امر آموزش و درگیر کردن آنها در این حیطه بود. این خلاء حس می شد که هیچ نهاد دانشجویی در این حیطه فعال نبود در حالی که دانشجویان از ذینفعان سیستم آموزش پزشکی هستند. از سوی دیگر جامعه ذینفع اصلی آموزش پزشکی است و وظیفه دانشجویان است که ضمن استفاده از این سیستم به بهبود آن نیز بپردازند.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 17 خرداد 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: spaceweb.ir شناسه مطلب: 142

به "15 اسفند آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "15 اسفند آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره نوآوری در آموزش پزشکی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید