اجرای اولین سرشماری نفوس و مسکن به روش نو ، سرشماری کی انجام می گردد؟

به گزارش مجله فضای وب، رئیس مرکز آمار ایران از آمارهای رسمی به عنوان چراغ راه نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور یاد کرد و گفت: اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا در سال 1405 اجرا می گردد.

اجرای اولین سرشماری نفوس و مسکن به روش نو ، سرشماری کی انجام می گردد؟

به گزارش خبرنگاران به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین زاده اظهار کرد: مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه هیات وزیران موظف شده است اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی مبنا را در سال 1405 اجرا کند.

وی اضافه کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت های قانونی منطبق بر وظایف دستگاه های اجرایی برای اجرای این مصوبه، نمودار تشکیلاتی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای 1405، تقسیم کار ملی، توضیح کلی وظایف کمیته های ستاد و زمان بندی کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای 1405 تصویب و ابلاغ شده است.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه از اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا به صورت انجام عملیات میدانی در پنج استان منتخب (خراسان شمالی، همدان، آذربایجان غربی، اصفهان و خوزستان) به شیوه میدانی اطلاع داد و گفت: این اقدام با هدف مقایسه نتایج آن با ریزداده های دستگاه های اجرایی و آنالیز ظرفیت پایگاه های اداری کشور برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای 1405، یکی از مهم ترین اقدامات مرکز آمار ایران در سال 1400 بود.

حسین زاده اظهارکرد: امروزه برای حکمرانی شایسته، وجود آمارهای دقیق و با کیفیت، نوین سازی نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی مبنا، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مرکز آمار ایران نیز همگام با نظام های آماری جهانی، به عنوان یک سازمان آماری پیشرو و یگانه مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور، با درک صحیح از تحولات ملّی و بین المللی و با آگاهی از تغییرات، احتیاجهای روزافزون جامعه و کمبودهای موجود در نظام آماری کشور، نوین سازی نظام آماری و گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی مبنا را رویکرد اصلی خود قرار داده است.

وی در ادامه از مرکز آمار ایران به عنوان یگانه مرجع رسمی فراوری و انتشار آمارهای رسمی در کشور نام برد و اضافه کرد: تحقق اهداف نظام و به ویژه روینمودهای اصلی دولت، بدون داشتن آمار دقیق، باکیفیت، متقن و روزآمد با چالش هایی روبرو خواهد شد که مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد علمی و تخصصی، وظایف خود را که همان فراوری و انتشار آمار دقیق و بهنگام و ارائه تصویر واقعی از شرایط جامعه در حوزه آماری به دولت است، انجام داده و در این دولت نیز همچنان انجام می دهد.

تغییر رویکرد مرکز آمار

رئیس مرکز آمار ایران ضمن تشریح فعالیت های این مرکز در زمینه ارتقای کیفیت آمارهای رسمی، ادامه داد: جهت گیری جدی مرکز آمار به سمت استفاده از ثبت های اداری در فراوری آمارها، به این ترتیب است که مرکز آمار به جای اجرای طرح های آمارگیری نمونه ای به روش سنتی، در پی استفاده از ثبت های اداری برای ارتقای کیفیت طرح های آمارگیری بوده است.

حسین زاده گفت: مرکز آمار ایران با ایجاد داشبوردهای نظارتی برخط، سعی نموده است کیفیت اجرای طرح های آمارگیری را افزایش دهد و با توجه به رویکرد به سوی سرشماری ثبتی مبنا، دستورالعمل ارزیابی کیفیت ثبت های اداری تهیه شده است و بر اساس آن ثبت های اداری دستگاه های اجرایی را ارزیابی و بازخوردهای لازم را به منظور ارتقای کیفیت این ثبت های اداری به دستگاه های اجرایی مربوط اعلام نموده است.

وی اظهار کرد: مرکز آمار در زمینه کاهش بازه های زمانی انتشار نتایج طرح های آمارگیری نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده و با توجه به اهمیت فراوری و عرضه محصولات کشاورزی و پایش شرایط عرضه مایحتاج مردم، فراوری و انتشار آمارهای بخش کشاورزی در بازه های زمانی ماهانه و فصلی، توسعه قابل توجهی داشته و مورد استقبال و استناد زیادی واقع شده است.

مزایای سرشماری به روش تازه

رئیس مرکز آمار ایران گفت: با توجه به هزینه بَر بودن سرشماری به شیوه سنتی، اجرای سرشماری به روش ثبتی مبنا مزایایی دارد که کاهش هزینه ها و ارتقای کارایی و بهره وری در نظام آماری؛ کاهش بار پاسخگویی و کاهش نرخ بی پاسخی و کاهش زمان فراوری و انتشار اطلاعات آماری، از آن جمله هستند.

حسین زاده اضافه کرد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هم وزرای دولت سیزدهم (به عنوان رئیس و اعضای ستاد ملی سرشماری ثبتی مبنا) در دومین جلسه این ستاد که در روز هفتم تیرماه برگزار گردید، از برنامه سرشماری ثبتی مبنا استقبال و حمایت کامل نموده اند و برای تحقق این برنامه ملی وفاق دارند.

فرایند پیشرفت استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران

رئیس مرکز آمار ایران سپس استقرار نظام جامع ثبت های آماری ایران را مهم ترین گام برای نوین سازی نظام آماری کشور برشمرد و گفت: پس از تصویب کلیات طرح نظام جامع ثبت های آماری ایران و احکام مرتبط با آن در نشست شورای عالی آمار، فازهای چهارگانۀ اجرایی این طرح، تهیه و ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: توفیق در اجرای این برنامه تا حد زیادی به کیفیت همکاری دستگاه های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی با مرکز آمار ایران بستگی دارد و در این راستا به منظور پیاده سازی نظام جامع ثبت های آماری ایران، جلساتی برای ایجاد هماهنگی، راهبری و ارائه راهکارهای فنی به دفاتر و دستگاه های مرتبط با طرح، ستاد، شورای راهبری و کمیته کارشناسی نظام جامع ثبت های آماری ایران در سطح مرکز آمار ایران تشکیل شد و انجام این فعالیت، در دولت سیزدهم ـ که از این طرح بسیار حمایت می کند- هم ادامه دارد.

حسین زاده گفت: به نظر من، دولت به طور کامل با اجرای این برنامه ملی موافق است و تسریع در تصویب قانون نظام آماری کشور می تواند بسیار تسهیل کننده باشد.

وی با بیان اینکه اجرای چنین طرحی با این گستردگی و حساسیت در سطح ملی که برای اوّلین بار در ایران برگزار می گردد، احتیاج به مهارت و تجربۀ اجرایی بالایی دارد، گفت: مرکز آمار ایران برای فاز مطالعاتی این طرح، از مشورت برترین استادان و صاحبنظران حوزه های آماری بهره گرفته و تجربۀ کشورهای دیگر را که در اجرای این طرح پیشرو بوده اند، مد نظر قرار داده است.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه اضافه کرد: تا زمان اجرای طرح در سال 1405، چند مرحلۀ آزمایشی را انجام خواهیم داد. برای مثال در سال 1399، اطلاعات جمعیتی عشایر کوچنده، به شیوه ثبتی جمع آوری شد و با تغییر روش جمع آوری اطلاعات از سنّتی به ثبتی مبنا، سرشماری عشایر کوچنده نیز دستخوش تغییراتی شد.

وی گفت: پس از طراحی سامانه به وسیله سازمان امور عشایر و ثبت اطلاعات و بعلاوه اتصال آنها به وسیله کد ملی به 14 پایگاه اطلاعاتی دستگاه های اجرایی موجود در مرکز آمار ایران، با استفاده از این سامانه و به وسیله ارتباط اطلاعات بین پایگاه های اطلاعاتی داده های درخواستی سازمان امور عشایری شامل تاریخ تولد، محل تولد و اطلاعات دانش آموزان خانوارهای عشایر کوچنده و ... تهیه شد و نتایج شهرستانی جمعیت عشایر کوچنده کشور بر حسب محل استقرار ییلاقی و قشلاقی، استخراج و نشریه نتایج شهرستانی به دست آمد.

توسعۀ دولت الکترونیک در سطح مرکز آمار ایران

رئیس مرکز آمار ایران سپس درباره مهم ترین اقدامات اجرا شده در این مرکز برای توسعه دولت الکترونیک، گفت: طی سال های گذشته علاوه بر فراهم آوردن زیرساخت های نظری لازم برای اجرای طرح سرشماری ثبتی مبنا؛ اعم از انتقال دانش روز جهان در حوزه های تحلیل مه داده و هوش مصنوعی و...، اقدامات اجرایی متعددی نیز نظیر توسعه و پشتیبانی سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری، بازنگری فرایندهای خدمات مرکز آمار در حوزه ارائه خدمت به مشاوران و شرکت های آماری، مدیریت، به روز رسانی و توسعه محتوایی درگاه ملّی آمار، توسعه محتوایی سامانه خدمات اطلاع رسانی آماری و توسعه و پشتیبانی نرم افزار آمار همراه و یکپارچگی اطلاعات با سامانه سری زمانی و... انجام داده اند.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: 10 شهریور 1401 بروزرسانی: 10 شهریور 1401 گردآورنده: spaceweb.ir شناسه مطلب: 2115

به "اجرای اولین سرشماری نفوس و مسکن به روش نو ، سرشماری کی انجام می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اجرای اولین سرشماری نفوس و مسکن به روش نو ، سرشماری کی انجام می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید